Za jakých podmínek mají Thajci nárok na český starobní důchod?

Otázka:

Je mi 54 let a 5 let pracuji jako masérka, Thajské masáže. Jsem z Thajska, jsem zde vdaná a mám povolení k trvalému pobytu. Jsem zaměstnancem. Budu mít nárok na důchod a kolik let musím ještě odpracovat? Děkuji.

Odpověď:

Za jakých podmínek mají Thajci nárok na český starobní důchod?

Mezi Českou republikou a Thajskem není uzavřena dvoustranná smlouva o sociálním zabezpečení. Zatím se asi nedá předpokládat, že by taková smlouva byla v několika následujících letech (možná i desetiletích) mezi těmito zeměmi uzavřena. Pro vznik nároku na starobní důchod tedy musíte splnit podmínky jako jakýkoliv jiný občan – dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění, která bude ve vašem případě činit 35 let.  K případnému zaměstnání v Thajsku se nebude přihlížet.

Další možnosti pro přiznání starobního důchodu jsou popsány ve výše odkazovaném článku.