Započítává se DPP v r. 1997 do odpracovaných let?

Otázka:

Žádám o invalidní důchod a na OSSZ po mně žádají doložení všech odpracovaných let. V roce 1997 jsme byla zaměstnaná na DPP a neodvádělo se soc. pojištění. Započítává se tato doba do odpracovaných let?

Odpověď:

Započítává se DPP v r. 1997 do odpracovaných let?

Jak sama píšete, z dohody o provedení práce se neodvádělo sociální pojištění – neovlivňuje tedy žádným způsobem výpočet důchodu, tj. nepočítá se do dob pojištění.