Zápočet doby při pobírání předčasného důchodu a přiznání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den, v dubnu r. 2013 mi byl přiznán předčasný starobní důchod, který jsem pobírala do března r. 2015. V dubnu r. 2015 jsem se stala OSVČ na hlavní prac. činnost a stala se tak plátcem sociálního a zdravotního pojištění a důchod mi přestal být vyplácen. V témže roce v září jsem požádala z vážných zdravotních důvodů o invalidní důchod. Ten mi byl přiznán posudkovým lékařem, avšak mi nebyl a není vyplácen z toho důvodu, že jsem poživatelem předčasného starobního důchodu, který je vyšší, než invalidní důchod II. st. Ovšem žádný z těchto důchodů mi není vyplácen. Podala jsem na ČSSZ proti tomuto Rozhodnutí námitku a obdržela od nich pozvánku k přezkoumání zdravotního stavu k posudkové komisi ČSSZ v Praze. Ptám se, pokud by mi byl přiznán invalidní důchod III.st. jak by vypadal zápočet odpracované doby a zápočet výdělku (od kdy do kdy), když mi nebyl téměř rok vyplácen žádný “plat”. A v části roku 2013 a v roce 2014 a části roku 2015 mi byl vyplácen jen předčasný důchod, který je velmi nízký. Nárok na řádný starobní důchod mi vznikne v červenci tohoto roku. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zápočet doby při pobírání předčasného důchodu a přiznání invalidního důchodu

Výši důchodu ovlivňují získané doby pojištění a vyměřovací základy získané v rozhodném období.

Doby pojištění

Doba pobírání předčasného starobního důchodu se vám při výpočtu invalidního důchodu hodnotit nebude – nejedná se o dobu pojištění ani o náhradní dobu pojištění. Do doby pojištění se vám začne započítávat až doba výkonu samostatné výdělečné činnosti a to pouze v případě, že máte zaplaceny všechny splatné zálohy na sociální pojištění. Pokud byste splatné zálohy zaplaceny neměla, byla by vám doba dopočtena po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ a doplacení pojistného.

Vyměřovací základy – výdělky

Jak je uvedeno výše, vyměřovací základy se hodnotí pouze z rozhodného období. Záleží tedy na tom, k jakému datu by vám byl invalidní důchod III. stupně přiznán (za v r. 2015 nebo 2016). V případě přiznání starobního důchodu k datu v roce 2015 by vám rozhodné období končilo rokem 2014. Doba pobírání předčasného starobního důchodu by pak byla zhodnocena jako ztv. vyloučená doba (nezhoršuje tedy průměr z ostatních výdělků v rozhodném období). Pokud by vám byl důchod přiznán s datem přiznání v roce 2016, končilo by vám rozhodné období rokem 2015. Doba pobírání předčasného důchodu by opět byla hodnocena jako vyloučená doba. U výkonu samostatné výdělečné činnosti by opět záleželo na tom, za máte zaplaceny splatné zálohy – pokud ano, pak by se tato doba také hodnotila jako vyloučená doba a po podání přehledu na vaší OSSZ by byl zhodnocen získaný vyměřovací základ a důchod by se přepočítal (spíše je třeba počítat s následným poklesem – vyloučená doba bývá výhodnější než očekávaný nízký vyměřovací základ z podnikání).

Výši vypočítaného invalidního důchodu můžete dále ovlivnit výpočet popsaný v tomto článku. V článku je sice výpočet popisovaný na příkladu dříve přiznaného invalidního důchodu a nově přiznávaného starobního důchodu (což platí v 99,9 % případů), ale platí i opačně, tj. při přiznání invalidního důchodu při předešlém pobírání předčasného starobního důchodu.