Zaplatil jsem dobrovolné důchodové pojištění a na IOLDP tato doba chybí

Otázka:

Dobrý den. Jako OSVČ jsem zaplatil za rok 2016 dobrovolné důchodové pojištění (platba proběhla 10.1.2017). Letos v únoru 2018 jsem požádal o IOLDP. Ten mi obratem došel a ve výpisu mám rok 2016 veden jako nepojištěný (v přehledu dob neevidovaných). Můžete mi prosím sdělit, zda se pravděpodobně jedná o administrativní chybu , nebo je možné, že ČSSZ nestačila dosud tuto dobu (rok 2016) zaregistrovat do centrální evidence ? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaplatil jsem dobrovolné důchodové pojištění a na IOLDP tato doba chybí

Údaje o dobrovolném důchodovém pojištění se z jednotlivých OSSZ stahují do ČSSZ s poměrně velkým zpožděním. Pokud je mi známo, tak údaje o dobách pojištění za rok 2017 (důležité je datum platby, ne jaká doba se doplácí), budou v evidenci ČSSZ až na podzim 2018.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

děkuji Vám za bleskovou odpověď a ochotu.

Vaše odpověď je jasná, ale přesto jen doplním.

To, že se OSVČ objeví platby důchodového pojištění na IOLDP  se značným zpožděním je známo.
Samotná ČSSZ to uvádí na svých webových stránkách s tím, že platby pojištění za konkrétní rok budou
odeslány do centrální evidence (tedy se objeví na IOLDP), až koncem následujícího roku, jemuž předchází rok pojištění.
Takže jak uvádíte v odpovědi, pojistné za rok 2017, se objeví v centrální evidenci do konce roku 2018.
Což je správné. Ovšem v mém dotazu se jednalo o rok pojištění 2016, které se tedy mělo objevit v centrální evidenci do
konce roku 2017. A to se bohužel nestalo.

Nechávám si zasílat IOLDP pravidelně každý rok, a tyto zpoždění, tedy registrace plateb pojištění za předcházející rok, tam logicky vůbec nejsou
zaznamenány. Uvedu přesně – ve výpisu IOLDP např. z března roku 2017, není absolutně ani zmínka (žádný záznam) o roce
2016, což je správně s ohledem na předcházející vysvětlení.
Ovšem v letošním výpisu, tedy z února 2018 (nemám logicky záznam z roku 2017), ale rok 2016 už tam zaznamenám je, ale bohužel jako
doba neevidovaná, tedy nepojištěná !!!  A tato doba je společně z ostatními neevidovanými dobami zaznamenána v celkovém součtu !!!

Z toho tedy pravděpodobně vyplývá, že okresní pobočka (zde jsou platby řádně registrovány), neodeslala do centrální evidence moji platbu pojištění za rok 2016 ani do konce
roku 2017 (což byla asi administrativní chyba). Ovšem i v takovém případě je zde otázka, proč vede centrální evidence tuto dobu pojištění jako neevidovanou
(již administrativně zpracovanou).

Zcela určitě na tuto otázku nebudete mít odpověď, s tím počítám, a proto se zítra vypravím na OSSZ k požadovanému vysvětlení.

Děkuji za Váš zájem a čas.

Odpověď doplněna:

Já jsem v odpovědi nepsal o pojistném za rok 2017. Vy jste sice doplácel rok 2016, ale až v roce 2017. Tím také mohlo vzniknout zpoždění v odeslání na evidence ČSSZ.

Vycházíte z mylné domněnky, že pokud doba není ne IOLDP vůbec uvedena, je to lepší, než když je v neevidovaných dobách. Tato situace je však naprosto rovnocenná a jde pouze o způsob technického řešení. Aby se doba objevila mezi neevidovanými, musí se za ní objevit další doba pojištění (aby byl počítač schopen určit nejen datu “od, ale i “do”), příp. musí neevidovaná doba překračovat datum zadané v aplikaci ČSSZ. Totéž se často děje na začátku IOLDP – budete-li mít dobu zaměstnání evidovanou od 1. 1. 1970, ale v evidenci ČSSZ bude první záznam až od 1. 1. 1980, taky se vám těchto 10 let neobjeví v neevidovaných dobách, protože počítat nebude vidět počáteční datum (1. 1. 1970). Nic to ale nemění na tom, že vám v evidenci ČSSZ chybí 10 let.