Zamítli mi žádost o starobní důchod. Kdy si mohu o důchod požádat znovu?

Otázka:

Oznámením o výplatě důchodu ze dne 4.5.2017 mě byl důchod zpětně přiznán počínaje dnem 3.10.2016. Dne 24.6.2017 mě ČSSZ oznámila, že podle ustanovení § 56 ods. 1 písmene a) zákona č. 155/1995 Sb. výplatu důchodu ruší s odůvodněním, že byla chybně zhodnocena doba samostatné výdělečné činnosti od 1.1.1995 do 31.12.1995. Z výše uvedeného vyplývá, že mě chybí jeden rok potřebné doby pojištění. Stále pracuji jako OSVČ a tuto činnost jsem dosud nepřerušila. Prosím o odpověď kdy a za jakých podmínek mohu o důchod žádat znovu. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zamítli mi žádost o starobní důchod. Kdy si mohu o důchod požádat znovu?

Neznám kompletní průběh pojištění, ale z výše uvedeného automaticky nevyplývá, že vám chybí jeden rok potřebné doby pojištění. K požadovanému datu přiznání důchodu (tj. k 3. 10. 2016) vám klidně mohl chybět jeden den pojištění. Na rozhodnutí o přiznání důchodu máte uvedeno, jakou dobu pojištění máte získat a také jakou dobu pojištění jste získala k požadovanému datu přiznání. Pokud tyto data znáte a jste od 3. 10. 2016 nepřetržitě pojištěná, není problém datum, kdy jste potřebnou dobu pojištění získala, spočítat (budu-li znát potřebné údaje).

Požádat znovu o důchod můžete kdykoliv to uznáte za vhodné. V tomto případě (kdy už jste potřebnou dobu pojištění zřejmě získala) je nejelegantnějším řešením znovu požádat o starobní důchod s datem přiznání “od vzniku nároku”. ČSSZ pak sama dopočítá datum, kdy vám nárok vznikl.