Přeplatek na důchodu při jeho neoprávněném přiznání

Otázka:

4.5.2017
Oznámením o výplatě důchodu ze dne 4.5.2017 rozhodla ČSSZ že bude důchod poukazovat pravidelně měsíčně od května 2017 24 dne v měsíci. Dále se v dokumentu uvádí, že vyúčtování za dobu od 3.10.2016 do 23.5.2017 poukáže na účet jednorázovou výplatu důchodu.
7.9.2017
ČSSZ Rozhodnutím č.I. oznámila, že výplatu starobního důchodu pro nesplnění podmínek ustanovení § 56 ods. 1 písmene a) zákona č. 155/1995 Sb. zastavuje s účinností od 24.6.2017 s odůvodněním, že byla zhodnocena doba samostatné výdělečné činnosti od 1.1.1995 do 31.12.1995, přestože v této době nevykonával samostatnou výdělečnou činnost.
7.9.2017
ČSSZ Rozhodnutím č.II. oznámila že ukládá účastníkovi řízení povinnost přeplatek vrátit.
25.5.2018
Byla ČSSZ odeslána výzva k zaplacení pohledávky.
Z výše uvedeného vyplývá, že na základě žádosti o důchod byl tento s účinností od 3.10.2016 ČSSZ přiznán a vyplacen, později pak zastaven z důvodu, že žadatelce o důchod chybí jeden rok potřebné doby pojištění.
22.6.2018
Byla podána na ČSSZ žádost, ze které vyplývá, že dotčená osoba nemá finanční prostředky na vrácení vyplaceného plnění a proto žádá ČSSZ, aby dlužná částka byla uhrazena z důchodu, který ji bude po splnění všech podmínek pro přiznání důchodu znovu vyplácen.

Prosím o odpověď, jak lze v této věci postupovat i když se žadatelka o důchod asi dopustila řady chyb, protože reagovala na vzniklou situaci až s velkým časovým odstupem. Bohužel ani odpovědní úředníci s ČSSZ si s tím asi nevědí rady, jeden odkazuje na druhého a zatím nikdo nebyl žadatelce schopen vysvětlit jaké má možnosti a co musí udělat, aby došlo k nápravě. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Přeplatek na důchodu při jeho neoprávněném přiznání

Přeplatek na důchodu může být srážen z pravidelných splátek důchodu – § 118a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb. Je ale otázkou, kdy vámi zmiňované paní bude (a zda vůbec) starobní důchod přiznán. ČSSZ určitě nebude reflektovat žádost, kterou jste včera na ČSSZ zaslali – přeplatek bude chtít vrátit zpět ihned, příp. se můžete s ČSSZ dohodnout na splátkovém kalendáři (nepočítejte ale, že desítky tisíc korun budete splácet “po stokorunách”). ČSSZ určitě nebude čekat až někdy bude důchod přiznán. Už jen proto, že rozhodnutí o přeplatku bylo doručeno loni v září a paní situaci řeší až nyní – už to svědčí o integritě osobnosti takového jedince.

U této paní nemusí vést k nápravě ani přiznání důchodu, protože jeho výše bývá často tak nízká, že z něj nemohou být srážky prováděny.

Úplně nevím, s čím si úředníci ČSSZ neví rady. Jedinou radou je neoprávněně vyplacené důchody vrátit. Nic jiného situaci nevyřeší.