Zaměstnavatel nám řekl, že si nemůžeme zpětně žádat o důchod

Otázka:

Dobrý den. Mám dotaz – do starobního důchodu jsem mohla jít 1.9.2019 ale chci pracovat do konce roku 2020.Mam invalidní důchod 1 stupně a pracovní smlouvu na neurčito. Zaměstnavatel už kolegini řekl že si němuzeme zažádat spetne o důchod. Tak nevím co je správné. Tady jsem se že to jde. Předem děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnavatel nám řekl, že si nemůžeme zpětně žádat o důchod

Správně je to, co je uvedeno v zákoně, tj. konkrétně v § 55 zákona č. 155/1995 Sb.:

(1) Nárok na důchod nezaniká uplynutím času.

(2) Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Lhůta podle předchozí věty neplyne po dobu řízení o důchodu, po dobu řízení o prohlášení osoby za nezvěstnou anebo za mrtvou, jde-li o nárok na výplatu vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu po této osobě, a po dobu, po kterou osobě, která musela mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven. Lhůta podle věty první neplyne rovněž po dobu, po kterou trvalo řízení o neplatnosti skončení právního vztahu zakládajícího účast na pojištění (§ 11 odst. 2 věta třetí).

Zpětné přiznání důchodu tedy není nijak omezeno – omezeno je jeho doplacení a to pěti lety. Váš zaměstnavatel na vás zřejmě pobírá dotace na zaměstnávání invalidních důchodců, o které by mohl přijít. Proto vám takto lže.

Otázka doplněna:

Dobrý den. Děkuji za odpověď. Jen bych se zeptala. Zaměstnavatel nám snižuje o hodinu pracovní dobu. Máme podepsat dodatek ke smlouvě. To máme každý rok. Moje otázka je jestli do té smlouvy může někam nějak dát to, že si potom nebudu moct žádat důchod spetne. Bere na nás dotaci. Moc děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ne, nic takového vám do pracovní smlouvy dát nemůže. I kdyby v pracovní smlouvě takové ujednání bylo, nemusela byste se jím řídit.