Zaměstnavatel mi nabídl, abych mu z domova vypomáhal. Výplata za odvedenou práci by byla formou odměny

Otázka:

Dobrý den,
dne 31.12.2020 jsem si požádal o předčasný důchod s odloženou výplatou. Datum mého odchodu do starobního důchodu je 27.4.2021. Jsem stále v pracovním poměru a pobírám invalidní důchod 1. stupně a v současné době jsem na neschopence. Zaměstnavatel mi nabídl, abych mu z domova vypomáhal. Výplata za odvedenou práci by byla formou odměny. Mohu jeho nabídku přijmout, tzn. mohu si přivydělat? Jakou nejvyšší částku? Pokud mi bude vyplácena odměna, je na místě nechat si přepočítat výši důchodu?
Začátkem dubna 2021 mi končí podpůrčí doba nemocenské. Budu muset nastoupit na 14 dnů do pracovního poměru, tj. do doby odchodu do starobního důchodu nebo je i jiná možnost?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnavatel mi nabídl, abych mu z domova vypomáhal. Výplata za odvedenou práci by byla formou odměny

Ne, pokud jste v dočasné pracovní neschopnosti (na neschopence), tak v rámci současného pracovněprávního vztahu nemůžete pracovat. Jestliže vám zdravotní stav umožňuje pracovat, tak vám má ošetřující lékař ukončit neschopenku a pracovat můžete. Uvedené by šlo vyřešit tak, že by s vámi zaměstnavatel uzavřel dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Taková dohoda ale musí být uzavřena na jinou činnost, než na kterou vykonáváte pracovní poměr. Z mého pohledu je postup s odměnou jasným zneužitím nemocenské (pobíráte nemocenskou za to, že pracovat nemůžete, ale pracujete). V důchodové poradně se ale nezabývám pracovním právem.

U předčasného starobního důchodu přiznaného v roce 2020 se hodnotí vyměřovací základy z let 1986 až 2019. Vyměřovací základ roku 2020 a 2021 výpočet důchodu nijak neovlivňuje.

Před koncem podpůrčí doby si můžete požádat o její prodloužení (na odd. nemocenského pojištění). Posudkový lékař pak rozhodne, zda váš zdravotní stav odpovídá tomuto prodloužení.