Zaměstnání ve Švýcarsku a Kanadě a výpočet důchodu

Otázka:

Dobrý den, dostal jsem rozhodnutí o inv.d. 2. stupně a s ním OLDP. V průběhu let jsem pracoval rok ve Švýcarsku (12/93-11/94) a dva roky v Kanadě (11/97-10/99). Jsem ročník 1961 a žádné přetržky v práci jsem neměl, takže na důchod dosáhnu i bez těch let v zahraničí. O inv. důchod ze zahraničí mi nejde, případný starobní ze zahraničí (od 65 let) zatím vůbec neřeším. Jde mi o správný výpočet českého důchodu, tedy o (ne) započtení těch let v cizině. Z OLDP to vypadá, že každý z těch zahraničních pobytů je počítaný jinak.
Na OLDP mám:
1993 poj.dny 365, žádná vyl. doba
1994 poj. dny 365, žádná vyl. doba (přitom příjem za celý rok pochází jen z 12/94 odpracovaného v ČR a tím velmi snižuje výpočtový základ).
Naopak roky 97-99 uvádí jako poj. dny jen ty odpracované v ČR.
Která verze je správná? Nebo se to podle roku a země může lišit?
Děkuji za odpověď, zdraví

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnání ve Švýcarsku a Kanadě a výpočet důchodu

Situace je v tomto případě trochu komplikovanější. ČSSZ by vám v tomto případě měla spočítat tzv. sólo důchod, protože jste získal potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod i bez přihlédnutí k zahraničním dobám pojištění a dále by měla spočítat i tzv. dílčí důchod. Sólo důchod je počítán bez přihlédnutí k zahraničním dobách (i když ne zcela – vysvětluji dále). Dílčí důchod se spočítá tak, jako byste pracoval celou dobu v Česku, ale tato “teoretická” výše důchodu se dílčí v poměru dob pojištění získaných v Česku ku celkové výši:

Dílčí důchod = teoretická výše důchodu x (česká doba pojištění / celková doba pojištění)

Přizná se pro vás výhodnější výpočet.

Jinak se postupuje u doby získané před 1. 1. 1996, kdy doba zaměstnání v zahraničí je vyloučenou dobou. Dále s jinak postupuje u Švýcarska, na které se aplikují koordinační nařízení EU a jinak u Kanady, kde se postupuje podle smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Kanadou.

Při výpočtu SÓLO důchodu:

Doba zaměstnání ve Švýcarsku se vyloučí (jde o dobu před rokem 1996), doba zaměstnání v Kanadě je také vyloučenou dobou (podle článku 16 odst. 3 smlouvy mezi ČR a Kanadou).

Při výpočtu teoretické výše DÍLČÍHO důchodu:

Doba zaměstnání ve Švýcarsku by měla být uvedena jako zaměstnání a měl by být použit indexovaný vyměřovací základ – výdělek (ten vám nezhorší průměr). Doba v Kanadě by měla být uvedena jako pojištění a mělo by jít o vyloučenou dobu.

Údaj u Švýcarska se mi nezdá správný, ale z těchto údajů se mi těžko soudí. U Kanady to spíše vypadá, že ČSSZ dosud z Kanady neobdržela potřebné doklady o kanadské době, takže ji zatím nemůže zhodnotit při výpočtu.