8 let jsem v zahraničí nepracovala. Ovlivní to můj český důchod?

Otázka:

Žila jsem provdána 8 let v zahraničí, kde jsem nepracovala. Zde v České republice mám však odpracováno 35 let. Nyní, kdy mám nárok na důchod, mi pracovnice sdělila, že mi bude vypočítaný důchod krácen 1,5 % za každý rok pobytu v zahraničí. Kde je pravda?

Odpověď:

8 let jsem v zahraničí nepracovala. Ovlivní to můj český důchod?

Nejde o to, že byste měla důchod „krácený“, ale výši důchodu ovlivňují mimo výdělků v rozhodném období i získané doby pojištění a je pochopitelně rozdíl ve výši důchodu za 35 let a např. za 43 let doby pojištění. Za každý rok doby pojištění se při výpočtu skutečně počítá 1,5 % výpočtového základu.

Výpočet důchodu je popsaný zde.