Dílčený hornický důchod

Otázka:

Jsem ročník 1964. Od 17.9.1991 jsem pracoval jako důlní zaměstnanec v OKD do 31.5.2007 kde jsem získal 3399 směn se stálým pracovištěm v podzemí. Pak jsem změnil povolání u kterého pracuji až do dnešních dnů. Před rokem 1991 jsem pracoval 8,5 roku ve Francii Mám také evidované 3 roky v Čr. jako učeň 1979 – 82. Můj dotaz: Stačí mi odpracované roky v Čr abych získal hornický plný předčasný důchod v mých 55 letech? Nebo budu muset započítat i roky odpracované ve Francii a žádat o tzv dílčí důchod a tím pádem ho krátit o poměrovou část.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dílčený hornický důchod

Základní informace o práci zahraničí a výpočtu důchodu naleznete zde a k hornickým důchodům zde.

Svoji odpověď bych rozdělil na dvě části, protože dílčí důchod a snížení důchodového věku spolu takto přímo (jak se možná domníváte) nesouvisí.

Dílčí důchod

Dílčí důchod vám bude spočítán vždy (vzhledem k tomu, že jste byl pojištěn i v jiné zemi EU). V případě, že pouze z českých dob splníte podmínku potřebné doby pojištění (35 let pojištění, příp. 30 let čistě odpracovaných), bude vám počítán i tzv. sólo důchod (bez přihlédnutí k době zaměstnání ve Francii). Obě výše se poté porovnají a přizná se vám vyšší z důchodů.

Hornický důchod

Abyste měl nárok na snížení důchodového věku na 55 let, musel byste do konce roku 1992 získat v I.AA kategorii 15 let zaměstnání. To se vám však (vzhledem i k vašemu pobytu v zahraničí) nemohlo povést. Vámi uváděný počet odpracovaných směn (výpočet je vysvětlen ve výše odkazovaném článku) by vám však stačil na snížení důchodového věku o 7 let, tj. na 57 let a 10 měsíců. K tomuto snížení dojde bez ohledu na to, zda budete mít důchod dílčený nebo ne.