Zaměstnání v Řecku – proč bylo zhodnoceno méně let, než bylo v ČR získáno?

Otázka:

Dotaz.
Zena, ročník 1953, dvě děti. studium na střední škole a vysoké škole v CR 1968 až 1977, práce v CR 1977 až 1985, díte v CR narozeno 1979. V roce 1985 nebo 1986 odchod do řecka, tam práce v letech 1986 až 1994, další dítě narozeno v recku 1988, V roce 1994 návrat do CR a práce od 1994 až 2012. K 31.12.1992 trvalý pobyt a zaměstnání v Recku. Při žádosti o český důchod započteno jen 27 let v Cesku. Proc ne 33 let, pri zohlednění krácení studia po věku 18 let

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnání v Řecku – proč bylo zhodnoceno méně let, než bylo v ČR získáno?

Uvedená žena získala v letech:

1968 až 1985 – 17 až 18 let pojištění
1994 až 2012 – 18 až 19 let pojištění,

což skutečně odpovídá více než zhodnoceným 27 rokům. Do hry v tomto případě mohla vstoupit Mezivládní dohody o vypořádání důchodových nároků mezi ČSSR a Řeckem z roku 1985, která se týká tzv. řeckých reemigrantů, a která stanoví, že některé “československé” doby bude hodnotit řecká strana. Bez bližších informací ale nejsem schopen sdělit, zda se toto týká i této paní. Vše by měl být vysvětleno v rozhodnutí o přiznání starobního důchodu.