Řek pracuje v ČR 10 let. Kdy může žádat o důchod?

Otázka:

Dobrý den,
můj přítel Řek má průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU, v letošním roce dovrší věku 65 let a v České republice odpracoval 10 let, kdy má nárok na pobírání důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Řek pracuje v ČR 10 let. Kdy může žádat o důchod?

Trvalý pobyt nemá u občana státu EU žádný vliv na případný nárok na starobní nebo jiný důchod z důvodu rovnosti zacházení. Na vašeho přítele se vztahují stejné obecné podmínky (důchodový věk, potřebná doba pojištění) pro přiznání starobního důchodu, jako je tomu u českých občanů. Jediným rozdílem je, že při zjišťování splnění podmínky získání potřebné doby pojištění se bude přihlížet i k době získané v Řecku (sečte se česká a řecká doba pojištění). Výpočet důchodu však bude proveden pouze za české roky pojištění.

Pro informace o řeckých podmínkách k přiznání řeckého důchodu je třeba kontaktovat příslušné úřady v Řecku.