Zajímá mě, zda se tyto roky počítají jako náhradní nebo vyloučená doba?

Otázka:

Dobrý den pane Mařík, prosím chtěla bych se zeptat, od roku 1990 do roku 2012 jsem pobírala rentu po pracovním úrazu. Od toho roku až do teď jsem v ID 3stupně. Bude se mi renta započítávat do starobního důchodu a jak? Součtem ID a renty,/což byl můj průměrný výdělek po pracovním úrazu/ nebo pouze renta, dále mne zajímá, zda se tyto roky počítají jako náhradní nebo vyloučená doba. Snad jsem svůj dotaz napsala správně. Moc Vám děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zajímá mě, zda se tyto roky počítají jako náhradní nebo vyloučená doba?

Podrobný popis výpočtu starobního důchodu při předešlém pobírání invalidního důchodu naleznete v tomto článku. Vyplácená náhrada za ztrátu na výdělku, kterou nazýváte rentou, se při výpočtu zhodnotí jako vyměřovací základ (výdělek), ale invalidní důchod vyměřovacím základem není.

Doba pobírání náhrady za ztrátu na výdělku není náhradní ani vyloučenou dobou (to by nedávalo smysl, když má být zhodnocena jako vyměřovací základ). Doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně je naopak jak náhradní (hodnocenou na 80 %, jak už jsme si v minulosti vysvětlovali) tak i vyloučenou dobou.