Jak se počítá doba pojištění při více souběžných pracovních poměrech?

Otázka:

Dobrý den,
rád bych si ujasnil údaje o době pojištění, uvedené v informativním osobním listu. Pro některé roky, kdy jsem měl souběžně dva pracovní poměry, mi vychází součet „dnů“ vyšší než 365. Pro výpočet výše starobního důchodu se počítají všechny tyto doby nebo za jeden rok max. 365 dnů? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Jak se počítá doba pojištění při více souběžných pracovních poměrech?

Při souběžném zaměstnání se doba pojištění hodnotí vždy pouze jednou. Během jednoho roku tedy nemůžete získat více než 365 dní pojištění (366 dní v přestupném roce). Pokud by šlo o zaměstnání v rozhodném období, tj. období, ze kterého se při výpočtu důchodu počítají výdělky (od r. 1986), budou tyto výdělky při výpočtu důchodu sečteny.