Žádost o změnu data přiznání předčasného důchodu jsem nestihla podat do 30denní zákonné lhůty

Otázka:

Žádost o změnu data přiznání předčasného důchodu jsem nestihla podat do 30 denní zákonné lhůty.
Dotaz:
Jak mám postupovat dále pro zohlednění 22 dnů, které mi chybí do 46 let pojištění.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Žádost o změnu data přiznání předčasného důchodu jsem nestihla podat do 30denní zákonné lhůty

Změny data přiznání důchodu po uplynutí 30denní lhůty již dosáhnout nelze. Jedinou možností je v této situaci požádat o zastavení výplaty předčasného důchodu, výdělečnou činností získat 22 dní pojištění a poté požádat o provedení úpravy důchodu za dobu této činnosti a uvolnění jeho výplaty. Výši důchodu pak v tomto případě ovlivní pouze výdělečná činnost (např. zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost) s účastí na sociálním pojištění.