Žádost o uznání za OZZ po oduznání invalidity

Otázka:

Dobrý den, prosím Vás, když budu podávat žalobu o navrácení ID a jelikož řízení bude trvat zřejmě dlouho a já pracuji v chráněné dílně, budu si moct při řízení zažádat i o statut OZZ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Žádost o uznání za OZZ po oduznání invalidity

Podle § 67 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb. se za osoby zdravotním postižením považují i fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.

O uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou tedy nyní žádat nemusíte, protože i bez toho budete pro účely zákona o zaměstnanosti ještě dalších 12 měsíců od posouzení považována za osobu se zdravotním postižením.

Abych odpověděl na váš dotaz, tak požádat o status OZZ byste nyní mohla.