Podala jsem žádost o OZZ. Můžu taky žádat o invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý den. Loni mi zamítli invalidní důchod i po odvolání můžu zpětně žádat i za toto období. A má druhá otázka je. Podala jsem žádost o potvrzení o ozz. Můžu souběžně žádat o ID. Když mi důchod zamítli v prosinci po odvolání. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Podala jsem žádost o OZZ. Můžu taky žádat o invalidní důchod?

Žádat o zpětné uznání invalidity můžete, ale jestliže jste v tomto období nebyla uznána invalidní, a to ani v rámci námitkového řízení, je téměř jisté, že příp. datum vzniku invalidity do období minulé žádosti spadat nebude. Ono je velmi málo pravděpodobné, že byste i nyní byla uznána invalidní, když minulá žádost byla zamítnuta před pouhými dvěma měsíci.

Ne, není možné, aby souběžně probíhalo řízení o přiznání invalidního důchodu a řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou (OZZ) – § 55 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. Pokud si nyní o invalidní důchod požádáte, OSSZ řízení o uznání za OZZ přeruší a bude v něm pokračovat až po příp. vydání posudku o invaliditě, který bude konstatovat, že nejste invalidní.