Žádost o úpravu starobní důchodu v situaci, když již bylo o uvolnění výplaty požádáno

Otázka:

Dobrý den, pane Mařík,
jako OSVČ jsem dne 8.1.2024 požádala o uvolnění výplaty od 1.2.2024. Pracovnice na pobočce sdělila, že nemám čekat na podání přehledu , ale zažádat si ihned a poté znovu po podání přehledu. Výdělečná činnost ukončena k 31.1.2024. Dne 6.2.2024 jsem odeslala Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023 a chci požádat o úpravu důchodu za další dobu výkonu výdělečné činnosti od 31.5.2023. K tomuto datu byl přiznán předčasný důchod bez výplaty. Výdělečná činnost za rok 2023 založila povinnou účast na DP.
Nechci znovu na pobočku a nyní vyplňuji na portále tiskopis ČSSZ /Žádost o zastavení výplaty/uvolnění/úpravu starobního důchodu/. Chci tedy zažádat o úpravu starobního důchodu za další dobu výkonu výdělečné činnosti od 31.5.2023 do konce roku 2023. O další úpravu budu muset žádat až v roce 2025 za leden 2024/.
Zde si nevím rady v oddíle E. tiskopisu Žádost o uvolnění/úpravu starobního důchodu
Žádám o uvolnění výplaty dosud zastaveného starobního důchodu a jeho úpravu za dobu výkonu výdělečné činnosti od…………………………………..
Jaké datum zde napíši, o uvolnění jsem již žádala od data 1.2.2024, píši stejné datum jako při žádosti o uvolnění tj. zase 1.2.2024. Žádné rozhodnutí o uvolněné výplatě mi dosud nepřišlo nebo musím čekat až přijde rozhodnutí o uvolnění výplaty a poté až žádat zase stejným tiskopisem o úpravu, ale od jakého data ?
Do poznámky v oddíle G Žádám o chci uvést:
Žádám o úpravu starobního důchodu za další dobu výkonu výdělečné činnosti od 31.5.2023, která založila povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ za rok 2023. Výkon výdělečné činnosti s účastí na DP byl doložen odesláním Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023 a doplacením pojistného DP za rok 2023.
SVČ byla ukončena k 31.1.2024, žádost o uvolnění výplaty byla podána 8.1.2024 s datem uvolnění od 1.2.2024.
Myslela jsem, že Vás již nebudu obtěžovat, ale stále narážím na nějaké neznámé a na pobočce většinou dostávám nejasné odpovědi.
Moc děkuji za radu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Žádost o úpravu starobní důchodu v situaci, když již bylo o uvolnění výplaty požádáno

V tomto případě nevyplňujte oddíl E, ale vyplňte pouze oddíl G, do kterého můžete napsat větu, kterou uvádíte výše. Oddíl E se používá v případě, že žádáte o uvolnění i úpravu najednou. Ve vaší situaci se použije oddíl E.