OSVČ nemůže zpětně požádat o uvolnění výplaty předčasného důchodu přiznaného bez výplaty?

Otázka:

Dobrý den, pane Mařík,
v měsíci květnu jsem podala žádost o předčasný důchod bez výplaty s datem přiznání k 31.5.2023. Jsem OSVČ /nar.5.2.1963, datum řádného důchodu 5.10.2026/ a chci ukončit podnikání k 31.12.2023 a požádat o výplatu a úpravu výplaty od 1.1.2024.
Pracovnice ČSSZ mi řekla, že si mám podat žádost o výplatu 4 měsíce před datem výplaty, abych pak dlouho na výplatu nečekala. Tzn., že bych po podání Přehledu OSVČ za rok 2023 musela žádat znova. Ona tvrdila, že ne, že OSSZ bude čekat na podání přehledu a dříve výplatu a její úpravu nebude řešit, a pokud požádám až po podání přehledu nemohu žádat o výplatu od 1.1.2024 zpětně a výplata by se v tomto případě vztahovala k datu podané žádosti po podání Přehledu OSVČ za rok 2023.
Pochopila jsem správně, že zpětně nemohu žádat o výplatu předčasného důchodu od 1.1.2024, pokud podám Přehled OSVČ např. až v únoru . Přehled podávám většinou koncem měsíce února po daňovém přiznání, na začátku měsíce ledna nejsou kolikrát ani k dispozici nové formuláře.
Takže, pokud chci výplatu d 1.1.2024 mám zažádat již nyní v těchto měsících ještě před ukončením živnosti, ale v tomto případě určitě musím zažádat o úpravu výplaty po podání přehledu znovu, že ano ?
2. Zvažuji ještě možnost, pokud bych se rozhodla z důvodu lepšího krácení ukončit živnost až 19.1.2024. Pokud bych požádala o výplatu od 20.1.2024, bude mi rovněž po podání přehledu za rok 2023 důchod přepočítán a upraven i s valorizacemi za 06/2023 a 01/2024 nebo budou provedeny tyto úpravy až po Podání Přehledu za rok 2024 v roce 2025. Mohu žádat o úpravu v roce 2024 i v roce 2025 ?
3. A ještě moc poprosím o vysvětlení některých údajů z osobního listu DP přiloženém k rozhodnutí o starobním důchodu. Hned v úvodu je uveden součet dob pojištění takto:
Celková doba pojištění do 31.5.2023 činí: 16340 dnů tj. 44 roků a 280 dnů
Získaná doba pro nárok a pro stanovení výše procentní výměry:
Celková doba pojištění do 31.5.2023 činí : 16192 dnů tj. 44 roků a 132 dnů
Nevím, z kterého údaje vycházet.
K jakému datu bych případně získala další rok pojištění?
Velice moc děkuji za objasnění situace.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

OSVČ nemůže zpětně požádat o uvolnění výplaty předčasného důchodu přiznaného bez výplaty?

Ne, to co vám bylo řečeno je nesmysl. O uvolnění výplaty důchodu lze žádat zpětně a naopak je to takto „správně“. Výplata důchodu může být uvolněna od data, kdy splníte podmínky pro její výplatu, tj. dosáhnete důchodového věku nebo v době do dosažení důchodového věku nebudete vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění. Pokud je tato podmínka splněna, žádné omezení v možnosti požádat o uvolnění výplaty zpětně v tomto smyslu neexistuje (důchod je možné doplatit nejvýše pět let zpětně).

Pokud vám nevadí, že peníze obdržíte zpětně, až ČSSZ žádost vyřídí, klidně si o uvolnění výplaty důchodu a jeho úpravu požádejte až po podání přehledu za rok 2023.

Na nižší krácení (12,9 %) dosáhnete při přiznání výplaty důchodu od 19. 1. 2024 a výdělečné činnosti do 18. 1. 2024. V tomto případě je to určitě rozumný postup a nijak to neovlivní postup uvedený výše. ČSSZ vám ale zhodnotí dobu pojištění a odmaže krácení pouze za prokázanou dobu pojištění (do 31. 12. 2023). O úpravu důchodu za 18 dní v lednu 2024 lze požádat po podání přehledu za rok 2024 v roce 2025. To lze „obejít“ tím, že se přihlásíte k pojištění v roce 2024 – pak není třeba čekat na podání přehledu za rok 2024.

O valorizacích rozhoduje datum přiznání důchodu (ve vašem případě 31. 5. 2023). Výše uvedené úpravy důchodu toto nijak neovlivní – důchod se vždy přepočítá (v roce 2024, příp. v roce 2025) a přepočítají se i valorizace. O nic tímto nepřijdete a vše bude zpětně doplaceno.

Pro výpočet výše důchodu je rozhodující údaj 44 roků a 132 dnů – k 19. 1. 2024 získáte přesně 45 let a 0 dní. To je další důvod, proč datum přiznání výplaty posunout na toto lednové datum.