Žádost o předčasný důchod v roce 2014

Otázka:

Dobrý den, v roce 2014 bych chtěl odejít do předčasného důchodu. Je to výhodné a mění se podmínky odchodu do předčasného důchodu? Jak podat žádost o předčasný důchod v roce 2014? Do starobního důchodu můžu odejít v roce 2017, takže do předčasného důchodu půjdu o 3 roky.

Odpověď:

Žádost o předčasný důchod v roce 2014

Nárok na výplatu předčasného důchodu bude mít v roce 2014 občan, který ke dni přiznání důchodu splní podmínku získání potřebné doby pojištění a dosáhne potřebného věku.

Pro předčasný odchod do důchodu bude třeba v roce 2014 získat dobu pojištění v rozmezí 30 až 33 let v závislosti na důchodovém věku (věk stanovený zákonem o důchodovém pojištění jako věk pro odchod do řádného důchodu) žadatele o předčasný důchod. Bližší informace můžete zjistit na stránce o potřebné době pojištění.

Důchodový věk, a z něj vyplývající možnost odejít do předčasného důchodu, je odlišný pro muže a ženy, z kterých dále rozhoduje také počet vychovaných dětí. Pro stanovení důchodového věku, včetně věku, ke kterém můžete odejít do předčasného důchodu jsme pro vás připravili kalkulačku důchodového věku. Do této kalkulačky stačí zadat datum narození, pohlaví a u žen počet vychovaných dětí a kalkulačka vám sama spočítá důchodový věk a dny vhodné pro odchod do předčasného důchodu.

V roce 2014 nedochází při přiznávání předčasných důchodů (žádosti o předčasný důchod) k žádným zásadním změnám. Zřejmě největší změnou pro rok 2014 je, že do důchodu začnou odcházet muži narození v roce 1954, kteří mají důchodový věk 63 a 2 měsíce. Tito muži mohou do předčasného důchodu odejít v 60 letech a budou tak první, kdo bude moci do předčasného důchodu odejít o více než 3 roky. Toto jsem podrobně popisoval v této odpovědi na otázku našeho čtenáře.

Krácení za odchod do předčasného důchodu je v roce 2014 následující:

1. 90. den 0,9%
91. 180. den 1,8%
181. 270. den 2,7%
271. 360. den 3,6%
361. 450. den 4,8%
451. 540. den 6,0%
541. 630. den 6,3%
631. 720. den 7,2%
721. 810. den 8,7%
811. 900. den 10,2%
901. 990. den 11,7%
991. 1080. den 13,2%
1081. a další den 14,7%

Další aktuální informace naleznete na stránce věnované předčasnému důchodu.