Musí ji předdůchodce doložit, že pobírá předdůchod?

Otázka:

Jak se sociální správa dozví, že má pro výpočet starobního důchodu vyloučit dobu předůchodu? Musí ji předůchodce doložit že pobírá předůchod?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Musí ji předdůchodce doložit, že pobírá předdůchod?

Penzijní společnosti mají povinnost při zahájení výplaty předdůchodu, oznámit tuto skutečnost České správě sociálního zabezpečení. Nadto se informace o pobírání předdůchodu uvádí i do žádosti o důchodu. Žadatel o starobní důchod pobírání předdůchodu ČSSZ dokládat nemusí.