Žádat o invalidní důchod z mládí až po zbavení svéprávnosti?

Otázka:

Dobrý den, mám otázku týkající se mého 17letého těžce mentálně postiženého syna. Syn má přiznán III. stupeň postižení a IV. stupeň příspěvku na péči. V současné době navštěvuje desátou třídu pomocné školy, kdy máme schváleno prodloužení o další rok, to je do 18 let. Poté bude jeho školní docházka v červnu 2016 ukončena. Měla bych dotaz, nebo spíše prosbu o radu. Jak moc dopředu před osmnáctým rokem mohu podat k soudu žádost o omezení svéprávnosti (soudu to údajně trvá i rok). A až po rozhodnutí soudem mám žádat o přiznání tzv. invalidity z mládí? Nebo nemá vliv, o co bude zažádáno první? Slyšela jsem různé názory ve smyslu, že je lepší když v době žádosti o přiznání invalidity z mládí má už osoba omezenou svéprávnost a určeného opatrovníka. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Žádat o invalidní důchod z mládí až po zbavení svéprávnosti?

Kdy přešně žádat o zbavení svéprávnosti pro vašeho syna nevím – to není oblast mého zaměření (důchody). Ze zkušenosti vím, že tak rodiče nejčastěji činí několik měsíců před 18. rokem věku dítěte.

Do doby než bude váš syn zbaven svéprávnosti a vy nebudete ustanovena jeho opatrovníkem, je na něj pohlíženo jako na svéprávného. To znamená, že vy za syna o invalidní důchod požádat nemůžete. I kdyby váš syn o důchod požádal, je tu dále problém s přijímáním důchodu – musel by mít svůj účet nebo si sám důchod přebírat od pošty. To je zřejmě nemyslitelné. Proto je nejlepší požádat soud o zbavení svéprávnosti, vyčkat na jeho rozhodnutí a poté za syna o invalidní důchod z mládí požádat jako stanovený opatrovník.