Za který měsíc dostanu poprvé starobní důchod, když žádám k 25. 1. 2019?

Otázka:

Zdravím, pane Mařík a děkuji za Vaše rady,
které mě posunuly k cíli. Rozhodl jsem se pro výpočet starobního důchodu k 25. 1. 2019 (díky za opravu data), výpočet je skutečně výhodnější. Návratnost – teď
pobírám invalidní důchod zhruba v poloviční výši a i když budu pracovat, tak důchod prý já zvýším jen po odpracování
celého roku, což dělá asi 200,- Kč. Je to možné? Spíše tedy budu odkázán na valorizaci státu a to bude u vyšší částky lepší. Ještě se optám na 3 záležitosti:
– za který měsíc dostanu poprvé starobní důchod, když žádám k 25. 1. 2019;
– v mém osobním listu důchodového pojištění od ČSSZ (rok 2009) je uvedeno, že celková doba pojištění do 7. 8. 2016 je 46 roků a 78 dnů. Já jsem počítal čtvrtletí
od 0 od 8.8.2016 (63 roků = nárok), je to
tak dobře?
– v letech 1987 – 1993 jsem pracoval jako
zámečník v Augsburgu a byl jsem sociálně
pojištěn. Mám se s tímto nárokem také obrátit na MSSZ, která se přímo spojí se sociálním úřadem v Augsburgu (průkaz
– číslo pojištěnce doložím).
Děkuji za trpělivost a zdravím

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Za který měsíc dostanu poprvé starobní důchod, když žádám k 25. 1. 2019?

Pracovat “klasicky na procenta“, tj. zvyšovat si důchod o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní bez pobírání starobního důchodu mohou lidé bez invalidního důchodu a poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu I. a II. stupně. V případě poživatele invalidního důchod pro invaliditu III. stupně se doba po nároku na starobní důchodu počítá stejně jako doba do nároku, tj. lze získávat 1,5 % za každých 365 dní této činnosti (doba se sečte s dobou před vznikem nároku) – § 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. a § 34 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb.

ČSSZ má na vyřízení důchodu 90 dní od uplatnění žádosti (déle, pokud došetřuje rozhodné skutečnosti). Kdy obdržíte první splátku starobního důchodu záleží na datu uplatnění žádosti a na rychlosti vyřízení u ČSSZ. Doplatek důchodu vám bude dopočítán s přesností na dny.

Z osobního listu důchodového pojištění, který byl součásti rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu v roce 2009 nelze vycházet. Dobu pojištění je nutné vždy spočítat.

Jak se postupuje v případě získané doby pojištění v zahraničí, vysvětluji zde. Tato doba se “měla řešit” už v žádosti o invalidní důchod. Požádat o důchod z Německa můžete i prostřednictvím MSSZ.