Když budu pracovat do konce roku 2019, mohu si požádat o přepočítání důchodu?

Otázka:

Do důchodu jdu 15.10.2019, rok 2019 se mě nepočítá.Když budu pracovat do konce roku 2019, mohu si požádat o přepočítání důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když budu pracovat do konce roku 2019, mohu si požádat o přepočítání důchodu?

Jak se počítá starobní důchod, podrobně vysvětluji v tomto článku. V případě přiznání důchodu k datu spadajícímu do roku 2019, se z roku 2019 nepočítají pouze vyměřovací základy (výdělky), ale doba pojištění ano.

Pokud byste chtěl mít zhodnoceny vyměřovací základy i z roku 2019, musel byste si o starobní důchod požádat s datem přiznání v roce 2020. Vzdal byste se tak výplaty důchodu minimálně za dva a půl měsíce.

Provést úpravu důchodu je možné po 360 dnech výdělečné činnosti vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu.