Počítá se do důchodu neplacené volno?

Otázka:

Počítá se do důchodu neplacené volno. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Počítá se do důchodu neplacené volno?

Záleží na tom, zda v kalendářním měsíci vznikla účast na sociálním pojištění. Pokud je sociální pojištění “zaměstnavatelem placeno”, počítá se celý měsíc, i když v rámci něho bylo čerpáno i neplacené volno. Pokud by ale nebyl zúčtován žádný příjem, tzn. neplacené volno by trvalo celý kalendářní měsíc, účast na pojištění by nevznikla, tj. “do důchodu” by se nepočítal celý měsíc.