Teď jsem se dočetl, že o invalidní důchod se dá zažádat zpětně o 5 let

Otázka:

Dobrý den, 22.8.2022 jsem požádal o invalidní důchod a byl mi přiznán 1.stupeň od 25.7.2022 na základě poslední lékařské zprávy. Zdravotní potíže mám od 30 let včetně zdravotní dokumentace ,kterou jsem doložil. Jsem ročník 1961. Teď jsem se dočetl, že o invalidní důchod se dá zažádat zpětně o 5 let. Nikdo mi o tom při podání žádosti neinformoval. Mohu zažádat teď, když už důchod pobírám? Na vyřízení jsem čekal 6 měsíců, protože mi na ossz řekli, že si mám zažádat i o Irský důchod, kde jsem pracoval necelých 5 let a po celou dobu tam platil pojištění. V Irsku mi ale nárok na důchod neuznali. Od roku 2020 kdy jsem přišel za covidu o práci jsem nenašel vhodné povolání a svůj obor ze zdravotních důvodů vykonávat nemohu. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Teď jsem se dočetl, že o invalidní důchod se dá zažádat zpětně o 5 let

O datu vzniku invalidity, a tím i o datu přiznání invalidního důchodu, rozhoduje posudkový lékař. Pokud by zhodnotil, že vám invalidita vznikla dříve, stanovil by vám datum vzniku invalidity k dřívějšímu datu.

Důchod je možné přiznat i více než pět let zpětně, ale na pět let je omezen doplatek důchodu.

Pokud se stanoveným datem přiznání invalidního důchodu nesouhlasíte, můžete proti rozhodnutí ČSSZ o přiznání invalidního důchodu podat námitku, ve které budete datum vzniku invalidity rozporovat. Vystavujete se ale riziku odejmutí invalidního důchodu, protože dojde k novému posouzení zdravotního stavu.