Z čeho se mi bude počítat invalidní důchod, když jsem posledních pět let pečovala?

Otázka:

Dobrý den z čeho mi bude vypočítán ID byl mi přiznán 1 stupeň když jsem 5 let se synem na péči má stupeň závislosti 2 a kolik tak budu brát?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Z čeho se mi bude počítat invalidní důchod, když jsem posledních pět let pečovala?

Výpočet invalidního důchodu se vám bude (stejně jako v jiných případech) provádět ze všech výdělků získaných v rozhodném období (tj. od roku, kdy vám bylo 19 let, nejdříve však od r. 1986), získaných dob pojištění a tzv. dopočtené doby. Jakým způsobem se při výpočtu důchodu hodnotí doba péče, vysvětluji v tomto článku – doba péče se vám počítá jako tzv. náhradní doba pojištění (“jako byste pracovala”) a jde o vyloučenou dobu, takže nezhoršuje průměr z výdělků získaných před péčí.

Jak je asi patrné z několika výše uvedených řádků, výpočet invalidního důchodu je velmi složitý (a to velmi zjednodušuji) a z pouhé informace, že jste několik posledních let pečovala se zdaleka nedá určit výše invalidního důchodu.