Když budu 9 let před důchodem na úřadu práce, jak se mi bude důchod počítat?

Otázka:

Mám již odpracovaných 35 let, ale nyní mi zbývá ještě odpracovat 9 let a jsem na úřadě práce a nevím, zda seženu práci. Jak se mi bude vypočítávat starobní důchod? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Když budu 9 let před důchodem na úřadu práce, jak se mi bude důchod počítat?

Starobní důchod se vám bude počítat stejně jako každému jinému – popis výpočtu starobního důchodu naleznete zde. Evidence na úřadu práce se hodnotí pouze v tomto rozsahu.

Starobní důchod se tedy počítá ze všech získaných dob pojištění (ve vašem případě od ukončení povinné školní docházky – nástupem do učení, na střední školu, do zaměstnání…) a ze všech vyměřovacích základů (výdělků) získaných od r. 1986.

Poté, co “vyčerpáte” dobu evidence na úřadu práce (popsáno v článku, na který odkazuji výše), nebude se vám již další doba hodnotit a bude vám při výpočtu důchodu počítáno méně let pojištění (což negativně ovlivní výši důchodu). Stejně tak vám při výpočtu osobního vyměřovacího základu (zjednodušeně průměrný měsíční výdělek z výdělků od r. 1986) nebude hodnocen žádný výdělek, což způsobí výrazné zhoršení tohoto parametru (průměrného výdělku), ze kterého se dále počítá důchod. Výši důchodu si tedy zhoršíte dvě faktory: kratší dobou pojištění a horším průměrným výdělkem.