Vysoké výdělky a řešení situace tři roky před důchodovým věkem

Otázka:

Dobrý den. Mám 3 roky do důchodu, včetně školy jsem, s cca 100 denní výlukou, v “procesu” od 1975 (gymnasium). Pracuji ve velmi exponované funkci s dojížděním (cca 2,5 hodiny/den na dálnici). Mám velkou chuť jít do předčasného důchodu nebo hledám nějaké jiné řešení. Pracovat v nějaké nižší funkci v místě bydliště pro mě asi není a nevím, zda bych se vůbec jinde uživil. Moje platové podmínky jsou určitě nadprůměrné, předběžná kalkulace důchodu s použitím dat od úřadu sociální péče /(nebo jak se to jmenuje), kdybych šel do penze letos, vyšla na cca 25 000 Kč. Můžete mi řici, co by bylo pro moji situaci, kromě dotažení do dubna 2019, nejlepší ? Existují placené poradenské firmy, které by mi vypracovaly řešení ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vysoké výdělky a řešení situace tři roky před důchodovým věkem

Pomoci vám s řešením vaší situace by měli především na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Bez znalosti konkrétních údajů nechci zpochybňovat vaše výpočty, ale takto vysoký důchod o tři roky (dvanáct 90denních krácení) není možné v letoším roce dosáhnout. Při reálné možnosti získat cca 44 let pojištění a při výše uvedeném krácení takto krácený předčasný důchod vychází nejvýše 21.471 Kč.

Pokud již dál nechcete (příp. z jakéhokoliv důvodu nemůžete) pracovat, existují mimo předčasného starobního důchodu v zásadě dvě možnosti, jak situaci řešit:

  1. Předdůchod – upřímně nejsem jeho přílišným zastáncem, ale je řešením, které někteří volí.
  2. Evidence na úřadu práce – vhodné pouze po dobu, po kterou byste měl nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nemá smysl případně zůstávat v evidenci úřadu práce bez podpory a čekat na vyšší důchod.

Pokud bych vám měl dát radu a volit z těchto variant (předčasný důchod, předdůchod a úřad práce), volil bych jako nejvhodnější vyčerpat úřad práce s podporou a následně odchod do předčasného důchodu, jako druhou možnost bych zvolil “okamžitý” odchod do předčasného důchodu a jako nejméně vhodný vidím předdůchod.

Při evidenci na úřadu práce sice budete pravděpodobně pobírat nižší podporu v nezaměstnanosti, než byste pobíral důchod, do budoucna byste si ho ale touto evidencí zvýšil. Rozdíl mezi maximální výší podpory v nezaměstnanosti, na kterou byste měl zřejmě nárok a možným důchodem by nebyl tak velký, aby se nevyplatilo “počkat” na úřadu práce a snížit si krácení předčasného důchodu. Vše je samozřejmě o návratnosti.

Např.: Maximální výše podpory je letošním roce cca 15.000 Kč, důchod výše uvedených cca 21.500 Kč. Rozdíl je tedy 6.500 Kč měsíčně, za 11 měsíců tedy “přijdete” o 11 x 6.500 Kč, tj. 71.500 Kč. Za tu dobu by se vám mohl důchod zvýšit cca o 2.000 Kč. Návratnost tohoto postupu je tedy 71.500 / 2000, tj. 36 měsíců, tedy 3 roky.