Podpora v nezaměstnanosti z invalidity III. stupně (plného invalidního důchodu) – 2015

Otázka:

Dobrý den, po ukončení invalidního důchodu 3. stupně, mi zůstal invalidní důchod 1. stupně. Přihlásila jsem se tedy na úřad práce. Jak se prosím bude vypočítávat podpora v nezaměstnanosti? Děkuji.

Odpověď:

Podpora v nezaměstnanosti z invalidity III. stupně (plného invalidního důchodu) – 2015

Odpověď nalezneme v § 51 zákona o zaměstnanosti, který uvádí:

§ 51
(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže
a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
b) bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo
c) nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.
(2) Podpora při rekvalifikaci se uchazeči o zaměstnání v případech uvedených v odstavci 1 stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

V konkrétních číslech podpora v nezaměstnanosti v roce 2015 činí první dva měsíce 3.777 Kč, další dva měsíce 3.022 Kč a po zbytek doby, kdy já nárok na podporu 2.770 Kč. V případě rekvalifikace by podpora činila 3.526 Kč.