Výpočet starobního důchodu při předchozím pobírání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den. Narodila jsem se 17.1.1956. Vychovala jsem 2 děti. Nárok na řádný starobní důchod mám 17.5.2016. Od 20.5.1989 do 19.3.1993 jsem byla na plném invalidním důchodu OVZ 2252 Kč. Po odebrání důchodu jsem začala pracovat jako OSVČ. Od 11.10.2005 jsem na částečném invalidním důchodu OVZ 13013 výpočtový základ 9784. Jako OSVČ jsem pracovala dál až dokonce června letošního roku. Od 1.7.2015 jsem evidovaná na úřadu práce a beru podporu, která mi končí 30.5.2016. Chtěla jsem se zeptat, jestli mám odejít na důchod 18.5. nebo vybrat podporu a jít až od prvního dalšího měsíce, a jestli by šel orientačně vypočítat důchod. Děkuji.

Odpověď:

Výpočet starobního důchodu při předchozím pobírání invalidního důchodu

Z hlediska výše starobního důchodu, nebude mít přiznání důchodu k 1. 6. 2016 žádný význam (starobní důchod bude přiznán ve stejné výši jako k 17. 5. 2016 – k tomuto datu již můžete mít starobní důchod přiznán, nemusíte čekat na 18. 5. 2016). Smysl čekat až vyberete celou podporu v nezaměstnanosti by mělo pouze v případě, že by součet invalidního důchodu, který pobíráte a vyplácené podpory v nezaměstnanosti byl vyšší, než bude přiznaný starobní důchod.

Z vámi poskytnutých údajů v zásadě důchod spočítat lze, ale je třeba také znát celkovou dobu pojištění. Tu mohu pouze odhadovat (dá se předpokládat 42 – 43 let):

při 41 letech pojištění – 10.991 Kč
při 42 letech pojištění – 11.200 Kč
při 43 letech pojištění – 11.408 Kč
při 44 letech pojištění – 11.617 Kč

Výpočet byl proveden způsobem popsaným v článku o výpočtu starobního důchodu z invalidního z původního osobního vyměřovacího základu (OVZ), resp. průměrného měsíčního výdělku (PMV).