Výpočet invalidního důchodu: Studium VŠ, zaměstnání a rodičovská dovolená

Otázka:

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat na invalidní důchod. Moje žena má od svých 13 let problémy se zády, chtěla by zažádat o invalidní důchod. Ve 25 letech ukončila Vysokou školu, půl roku byla na úřadu práce, dva roky pracovala v cestovní kanceláři a teď je šestým rokem na rodičovské dovolené, kterou letos v říjnu 2016 končí. Bude jí 34 let. Zajímá mě, zda má tedy dle zákona nárok, předpokládám, že v pojištění asi problém nebude a nárok má. Dále by nás zajímalo, jak se vypočítává výše invalidního důchodu, není mi to úplně jasné, z čeho se vychází a za jaké období. Pokud by bylo možné, tak by nás i zajímala přibližná částka invalidního důchodu v případě, že by byl ženě uznán. Z čeho tedy bude vypočítáván? Na základě pojištění nebo z posledních let rodičovské dovolené, což byl vlastně stálý příjem posledních 6 let?

Předem děkuji za odpověď

Odpověď:

Výpočet invalidního důchodu: Studium VŠ, zaměstnání a rodičovská dovolená

Aby vznikl nárok na invalidní důchod, musejí být splněny dvě podmínky:

  1. Osoba musí být uznána invalidní – splnění této podmínky nedokáži posoudit (nejsem posudkový lékař).
  2. Musí být získána potřebná doba pojištění, příp. musí dojít ke vzniku invalidity následkem pracovního úrazu.

Podmínku získání potřebné doby pojištění vaše manželka skutečně splňuje.

Výpočet invalidního důchodu (bude-li uznána invalidní) bude proveden totožně, jako u ostatní osob, tj. ze všech výdělků získaných od roku, kdy vaší paní bylo 19 let (zákon hovoří o roku, který následuje po roce, kdy je žadateli 18), ze kterých se vypočítá tzv. osobní vyměřovací základ (zjednodušeně průměrný měsíční výdělek). Dále výši důchodu ovlivňují dosud získané doby pojištění a tzv. dopočtená doba, která se připočítá k již získané době pojištění.

Při výpočtu osobního vyměřovacího základu budou v tomto případě hrát velkou roli tzv. vyloučené doby – bude se jednat o prvních šest let studia po 18. roce věku, evidenci na úřadu práce i dobu péče o dítě do 4 let věku (do kdy má manželka rodičovský příspěvek, není vůbec podstatné). Tyto vyloučené doby v rozsahu uvedeném v předešlé větě zajistí, že výdělek (vyměřovací základ), který vaše manželka získala v zaměstnání, nebude rozmělněn. Z ničeho jiného, než z vlastních výdělků vaší ženy však vaší manželce důchod počítán nebude.

Výpočet invalidního důchodu je velmi podobný výpočtu starobního důchodu, který je popsán zde. Myslím, že pro laika je poměrně obtížné způsob výpočtu detailněji pochopit.