Výpočet důchodu s odloženou výplatou do roku 2023

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku,
jsem žena, narozená 2.5.1962, dvě děti, 20.11.2023, 46 let pojištění, 2.7.2025 (datum starobního důchodu).
Podaná žádost o předčasný důchod bez výplaty k 31.12.2022 včetně žádosti o výchovné.
Dle vaší kalkulačky xls mi vychází OVZ 38 335,- VZ 22 367,-
Chci si nechat vyplácet PD k datu 24.11.2023, ale nevím, jak se dopočítat nějaké, alespoň přibližné výše důchodu. Když přičtu krácení (11×90 dnů) a odečtu zbývající krácení (7×90 dnů) – počítají se částky krácení dle roku 2022 nebo 2023?
Pak k výsledku přičtu + další rok pojištění (+340,-). Dle vašich odpovědí v diskuzích se pak má výsledek zvalorizovat za roky 2022 a 2023. Vychází mi to z vaší kalkulačky xls: důchod 2022:16 260.
16 260 – 3 900 = 12 360
12 360 + (2 920 – 1 630 rozdíl krácení) = 13 650
13 650 + 3 900 = 17 550
17 550 + 340 (další rok) = 17 890
17 890 + výchovné za 2 děti = 18 890
1. Pak by se 18 890 mělo valorizovat?
2. Kolik by pak vycházel už zvalorizovaný důchod?
Moc Vám děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výpočet důchodu s odloženou výplatou do roku 2023

Pokud už jste se dopočítala k výslednému důchodu k 31. 12. 2022, výpočet „výpočtové zamítačky“ není až tak složitý, jak by se mohlo zdát. V kalkulačce musíte ponechat výpočet roku 2022, ale zadat do ní údaje o době pojištění a krácení k datu, kdy chcete výplatu uvolnit. Ve vašem případě tedy zadáte rok přiznání důchodu 2022, 46 let pojištění a 7 krácení (dosáhnete na ně už 11. 10. 2023).

Při zadání těchto podmínek vám vyjde důchod před valorizacemi 17 892 Kč (rozdíl v jednotkách korun bude způsoben zaokrouhlováním). Takto spočítaný důchod se následně dovalorizuje a zvýší o výchovné:

od VI. 2022 nař. vl. 35/2022 Sb. 19 040 Kč 1 148 Kč
od IX. 2022 nař. vl. 136/2022 Sb. 19 828 Kč 788 Kč
od I. 2023 nař. vl. 290/2022 Sb. 20 781 Kč 953 Kč
od I. 2023 VÝCHOVNÉ 21 781 Kč 1 000 Kč
od VI. 2023 nař. vl. ???/2023 Sb. 22 590 Kč 809 Kč

Červnová valorizace je samozřejmě s otazníkem, protože nevím, jak vše se změnou valorizace dopadne. Pokud ale zůstane navrhovaná výše, bude výplata důchodu uvolněna v částce 22 590 Kč.

Výchovné se u důchodů přiznaných před rokem 2023 přiznává od lednové splátky důchodu, tj. k zvýšení důchodu o výchovné dojde mezi lednovou valorizací 2023 (přiznává se od 1. ledna) a červnovou valorizací 2023.