Pobírám invalidní důchod III. stupně. Mám požádat o předčasný důchod bez výplaty?

Otázka:

Hezky den pane Mařík,
mělo by smysl, aby poživatelka invalidního důchodu 3. stupně (žena vychovala 2 děti) , která má důchodový věk 17. prosince roku 2023 požádala o předčasný důchod k 31.12.2022 s výplatou až ke dni vzniku nároku na důchod k 17. prosinci roku 2023 ? Jako poživatelka ID 3. stupně je sociálně pojištěna.
Nebo je výhodnější požádat o předčasný důchod k 31.12.2022 i s výplatou k tomuto datu ?
A jak by to bylo s výplatou výchovného v obou případech ?
Invalidní důchod má přiznán trvale, ale pouze hypoteticky, pokud by byla odložená výplata k 17. prosinci 2023 a v příštím roce byl snížen stupeň invalidity, případně zcela odebrán invalidního důchodu, jaké by mohly nastat komplikace ?
Co je podle vás výhodnější ?
O předčasný důchod nežádal ?
Požádat k 31.12.2022 včetně výplaty ?
Požádat k 31.12.2022 s výplatou k 17.12.2023

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám invalidní důchod III. stupně. Mám požádat o předčasný důchod bez výplaty?

Ne, u poživatelky invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně nemá význam žádat o předčasný důchod s odloženou výplatou. Odmazávat krácení předčasného důchodu lze pouze výdělečnou činností (doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně je sice náhradní dobou pojištění, ale není výdělečnou činností). Navíc možnost zvýšit výdělečnou činností předčasný starobní důchod u poživatele invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně výslovně nedovoluju zákon – § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

Předčasný starobní důchod přiznaný v tomto případě ke konci roku 2022 by byl při uvolnění v roce 2023 stále stejně vysoký (zvýšený pouze o valorizace, ale krácení by se neodmazalo, ani by nebyla získána další doba pojištění). Nemá smysl čekat na stále stejný důchod a nepobírat ho.

Není vhodnější řešení než požádat o předčasný důchod s datem přiznání na konci roku 2022 vč. jeho výplaty od stejného data. Pokud bude předčasný důchod před rokem 2023 přiznán (bude vyšší než invalidní důchod), bude výchovné náležet od lednové splátky důchodu v roce 2023. Pokud nebude přiznán, bude výchovné náležet až od 65 let. Článek k tématu výchovného mám zde.