K 31. 12. 2022 jsem zažádal o předčasný důchod bez výplaty. Mám posunout datum přiznání odchodu do důchodu na 31. 8. 2023?

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku,
k 31.12.2022 jsem zažádal o důchod(předčasný) bez výplaty – narozen dne 14.5.1962 – datum odchodu do důchodu tedy 14.11.2026. Plánuji pracovat až do řádného termínu odchodu do důchodu (14.11.2026). Nyní jsem obdržel rozhodnutí a zajímá mě, zda bude výhodnější využít výpočtovou zamítačku (byť s nulovým krácením) nebo posunout datum přiznání odchodu do důchodu na 31.8.2023.
K 31.12.2022 je OVZ 67.123,- Kč – VZ pak 30.122,- Kč , odpracovaná doba 44 roků.
K 1.6.2023 je OVZ 69.268,- Kč, VZ pak 31.140,- Kč. Odpracovaná doba 45 roků. Pro výpočet částky důchodu k době vyplácení pak použiji příslušný VZ , 1,5% za odpracované roky, případně z této částky odečtu krácení (za dobu do řádného termínu odchodu do důchodu) a k takto stanovené procentní výměře pak náleží valorizace (procentní navýšení, 1.6.2023 i pevná částka 40,- Kč) plus základní částka platná v den pobírání důchodu (je již průběžně valorizovaná).
Podle Vaší kalkulačky jsem se dostal na částku cca 30.983,- ( VZ dle 31.12.2022, důchod ke dni 14.11.2026). Tato částka bude ještě valorizovaná – procentní i základní část valorizacemi v r. 24-25a26. Základní částka dle roku 2026.
Prosím o potvrzení výše popsaného způsobu výpočtu a Váš odborný odhad, zda bude výpočtová zamítačka výhodnější než požádat o důchod v roce 2026 (pochopitelně při znalosti dnešní situace).
Děkuji Vám za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

K 31. 12. 2022 jsem zažádal o předčasný důchod bez výplaty. Mám posunout datum přiznání odchodu do důchodu na 31. 8. 2023?

Ne, v žádném případě se nevyplatí posunout datum přiznání důchod z roku 2022 do roku 2023. OVZ a v důsledku toho i VZ vám sice s novým výpočtem stoupne (to je i důvod, proč předběžně výpočet roku 2024 vychází lépe než 2023) a sám o sobě za stejných podmínek vyjde důchod vyšší, ale důchod přiznaný v roce 2022 se oproti důchodu přiznanému v roce 2023 navíc zvýší o obě mimořádné valorizace z roku 2022 a lednovou valorizaci z roku 2023.

K 31. 12. 2022 vám byl důchod přiznán v částce 19 538 Kč. Jde o částku, kterou byste měl mít na rozhodnutí a jde už o zvalorizovaný důchod o obě loňské mimořádné valorizace.

Udělám srovnání k 3. 6. 2023 (1. 6. 2023 není vhodné datum, protože k 3. 6. 2023 se snižuje krácení na 17,4 %). Při postupu s odloženou výplatou důchodu přiznaného v roce 2022 by se vám předčasný důchod upravil na částku 22 915 Kč (včetně všech valorizací – 6/2022, 9/2022, 1/2023, 6/2023; červnová valorizaci 2023 by náležela až od dne splatnosti důchodu). U důchodu přiznaného v roce 2023 by vám byl důchod přiznán v částce 20 402 Kč (včetně valorizace 6/2023). Vidíte, že rok 2022 je výrazně lepší a posouvat datum přiznání do roku 2023 určitě nemá smysl (i přes vyšší OVZ).

Váš výpočet úpravy důchodu je správný – pokud získáte 48 let doby pojištění, bude to téměř 31 000 Kč + valorizace 2024, 2025 a 2026.

Co se týče srovnání „výpočtová zamítačka 2022 vs. výpočet roku 2026“, domnívám se, že rozdíl zřejmě nebude nijak zásadní. Vzhledem k tomu, že nové výpočty budou velmi pravděpodobně stále lepší, bude se výhodnost (která je u vás nyní cca 2 500 Kč) postupně „ukrajovat“. Podle toho co vím teď, tak si myslím, že výpočet roku 2026 bude o něco lepší. Zásadně změnit by to mohl nález Ústavního soudu a příp. další změny zákona o důchodovém pojištění, které nebyly zveřejněny a mohou přijít. Pokud chcete mít jistotu, spíše bych si důchod přiznaný v roce 2022 nechal.