Výpočet důchodu: Počítá se německý invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý den, pobírám plný inv. důchod z Německa. V Česku jsem byl souběžně s tímto inv. důchodem několik měsíců na nemocenské a poté nezaměstnaný. Pro výpočet starobního důchodu se započítá německá nebo česká část? Co je pro mě ev. výhodnější (v Něm. odpracováno 12 let). Děkuji

Odpověď:

Výpočet důchodu: Počítá se německý invalidní důchod?

Jak jsem vám už vysvětloval v minulé odpovědi, je třeba rozlišovat hodnocení dob pojištění pro vznik nároku na důchodu a hodnocení dob pojištění pro výpočet důchodu. Český starobní důchod se vám nikdy nebude počítat z dob získaných v Německu, ale pouze z českých dob pojištění. K německým dobám pojištění (např. době pobírání plného invalidního důchodu) se bude přihlížet pouze při posuzování nároku na starobní důchod.