Výpočet doby pojištění: učení, studium a úřad práce

Otázka:

Dobrý den,
jsem narozený 29.4.1953. Na výpisu z IOLDP ze dne 8.4.2015 mám uvedený celkový počet evidovaných dob 16.803 dní, z toho ND pojištění činí 1.703 dní. Dále mám 118 dní neevidovaných. Od 3.9.1968 – 5.7.1971 (1036 dní zaměstnání) jsem navštěvoval SOU a od 1.9.1971 do 30.6.1975 jsem studoval ( 1399 ND – studium – 80%). Dobu od 6.7.1971 do 31.8.1971 tj.57dní mám uvedenou jako neevidovanou. Od 31.8.2001 do 30.6.2002 celkem 304 dní (80%) jsem byl veden na UP, z toho od 31.8.2001 do 28.2.2002 celkem 182 dní jako uchazeč hm. zabez. a od 1.3.2002 do 30.6.2002 celkem 122 dní jako uchazeč o zaměstnání. Z celkového počtu neevidovaných 118 dní po odečtení 57 dní mám 61dní (od 1.7.2001 do 30.8.2001) neevidovaných.
Mám dva dotazy: kolik roků (dob) pojištění budu mít k 29.4.2016 a bude se započítávat i doba po ukončení SOU a nástupem na studium tj.57dní.

Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výpočet doby pojištění: učení, studium a úřad práce

Vámi uváděné doby by bylo vhodnější psát přehledně za sebou, vč. dob zaměstnání. Takto se ve vašich informacích špatně orientuje (prosím zkontrolujete, zde jsou následující doby správně):

3.9.1968 5.7.1971 100% 1036 učení
1.9.1971 30.6.1975 80% 1119,2 studium po 18. roce
1.7.1975 30.6.2001 100% 9497 zaměstnání
31.8.2001 30.6.2002 80% 243,2 úřad práce
1.7.2002 28.4.2016 100% 5051 zaměstnání

Celkem tedy k dosažení důchodového věku získáte 16947 dní pojištění, tj. 46 let a 157 dní pojištění. Doba učení se hodnotí jako zaměstnání a není ji možné hodnotit až do konce prázdnin (jako je tomu u studia). Hodnotí se však plně (na 100 %) i po 18. roce věku (narozdíl od studia). I kdyby vám byla chybějící doba započtena, nemělo by to vliv na výši důchodu (stále byste měl 46 let pojištění).