Výplata důchodu do zahraničí

Otázka:

Jsme s manželkou v důchodu a pobíráme oba starobní důchody od ČSSZ. Bydlíme v ČR v malém bytě. Nyní bychom měli možnost získat větší byt, ale v SR. Je možnost se přestěhovat z ČR do SR a pobírat stále starobní důchody od ČSSZ?

Odpověď:

Je možné nechat zasílat starobní důchody do zahraničí?

Ano, Česká správa sociálního zabezpečení umí zasílat důchody i do zahraničí. Důchodce žijící v zahraničí může důchod od ČSSZ obdržet třemi způsoby:

  • v hotovosti na adresu v zahraničí
  • bezhotovostně na účet v zahraničí
  • bezhotovostně na účet v České republice

Výplata důchodu v hotovosti na zahraniční adresu

V případě výplaty důchodu v hotovosti na adresu v zahraničí, zasílá ČSSZ důchod 4x ročně vždy v březnu, červnu, září a prosinci a to zpětně za dané čtvrtletí. Aby k těmto výplatám důchodů došlo, je třeba ČSSZ zaslat vždy ke konci roku tzv. potvrzení o žití, s vaším úředně ověřeným podpisem. Tento tiskopis vám ČSSZ zašle vždy v prosinci daného roku.

Výplata důchodu na bankovní účet v zahraničí

V tomto případě zasílá ČSSZ důchod zpětně vždy až na základě zaslaného potvrzení o žití – jak často ČSSZ zašlete toto potvrzení, tak často vám ČSSZ důchod do zahraničí zašle. ČSSZ doporučuje zaslat potvrzení o žití alespoň jedenkrát ročně. Důchod je vždy vyplacen za období od poslední platby do konce měsíce, v němž byl podpis na potvrzení o žití úředně ověřen.

Výplata důchodu na bankovní účet v České republice

V případě žití v zahraničí si můžete nechat zasílat důchod i na účet v České republice. Důchod je však vyplácen za stejných podmínek jako v případě výplaty důchodu na účet v zahraničí.