Kdybych se vdala, bude mi odebrán vdovský důchod?

Otázka:

Dobrý den, pobírám starobní důchod a k tomu vdovský. Kdybych se vdala, bude mi odebrán vdovský důchod? Děkuji.

Odpověď:

Kdybych se vdala, bude mi odebrán vdovský důchod?

Pokud se vdáte, nárok na vdovský důchod vám zanikne. Zákon o důchodovém pojištění stanoví, že nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství – § 50 odst. 5. Nárok na vdovský důchod má pouze vdova po manželovi. Po svatbě však přestáváte být vdovou a rodinný stav se změní na „vdaná“. Z tohoto důchodu by vám nárok na vdovský důchod po svatbě zanikl.