Vyloučené doby a jiný odstavec v § 16

Otázka:

Dobry den, prosím o vyjádření k problemu na příloze č.1 jedná se o čelní stranu potvrzení, které byly přiloženy k žádosti o důchod s cílem upřednostnit vyloučené doby dočasné pracovní neschopnosti a dobu pobírání podpory na úřadu práce před malýn výdělkem z vedlejšího zaměstnání až při kontrole, kdy jsem pročítal Vaši odpověď na podobný problém z 5. 2. 2018 jsem si povšiml že je zde na začátku uvedeno cituji ” považovaly podle ust. § 16 odst. .8 téhož zákona” což je špatně patří sem odst. 7 je to chyba na samotném formuláři, který pracovnice OSSZ stáhla ze stránek ČSSZ bude mít tato věc vliv na výpočet důchodu a zahrnutí těchto žádostí do tohoto výpočtu a jak se tomuto vlivu případně bránit a nejsou na formuláři nějaké další podobné nesrovnalosti.Je to např i dole na stránce ve vysvětlivkách pod bodem 2. Děkuji za laskavou odpověď a přeji pevné zdraví

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vyloučené doby a jiný odstavec v § 16

Ono v zásadě nejde o chybu, ale shodou okolností došlo s účinností od 1. 2. 2018 k vypuštění odstavce 6 ve vámi zmiňovaném § 16 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a ostatní odstavce byly přečíslovány – bod 20 zákona č. 259/2017 Sb. – znění od 01.02.2018.

V této situaci ČSSZ nijak nebude řešit využití formuláře se starším zněním.