Jak vzít zpět žádost o důchod pomocí námitky?

Otázka:

Jak podat zpětvzetí žádosti o důchod formou námitky lze treba takto: Adresa CSSZ nebo prostřednictvím OSSZ …. Namítám že v Call centru CSSZ mi bylo za mé osobní přitomnosti při informativním výpočtu důchodu příslušnou pracovnicí sděleno že v případě souběhu dvou zaměstnání hlavního a vedlejšího kdy v hlavním je uplatněna vyloučená doba a ve vedlejším nikoliv budou pří ostrém výpočtu automaticky vypočítány varianty 1. neuplatnění vyloučené doby a zápočet plného výdělku z vedlejšího zaměstnání 2. uplatnění vyloučené doby a alikvotní pokrácení výdělku z vedlejšího zaměstnání (výdělek z vedlejšího zaměstnání – ( (výdělek z vedlejšího zaměstnání/365) krát vyloučená doba)) a analogicky také v případě souběhu vyloučené doby pobírání podpory v nezaměstnanosti a malého výdělku v době kdy to bylo možné 1. neuplatnění vyloučené doby a zápočet plného výdělku z malého zaměstnání 2. uplatnění vyloučené doby a alikvotní pokrácení malého výdělku (malý výdělek – ((malý výdělek/365) krát vyloučená doba)) a použita varianta, která je pro mně výhodnější – všechny výdělky o kterých se zde hovoří jsou dobou důchodového pojištění …. jestě jednou jsem se telefonicky znovu dotazoval zda to tak bude automaticky provedeno při ostrém výpočtu pro každý rok zvlášt a opět mi bylo příslušným pracovníkem sděleno že ano …..
dále jsem tedy už v tomto směru nic nezjištoval
a v dobré víře podal žádost o předčasný důchod standardním způsobem … z rozhodnutí je však zřejmé, že alternativní výpočet buď neproběhl nebo proběhl a nebyla uplatněna výhodnější varianta pro ilustraci jedná se v součtu o cca rok vyloučené doby s případným pokrácením výdělků v součtu o cca 40 000 Kc a vypocteny duchod podle variant 2. vychází o cca 200 Kc měsíčně vyšší ….. beru proto svoji žádost o důchod zpět viz dále
Dne ….. jsem na OSSZ ….. uplatnil žádost o předčasný důchod. Tuto žádost tímto beru zpět.
r.č. podpis, adresa
Bojim se abych splnil všechny formální náležitosti a žádost pro ně nebyla formálně špatně a take chci podat žádost znovu s žádostí o altenativní výpočty v případě vyloučených dob protože se domnívám, že jenom podáním námitek by pří špatné formulaci
mohlo dojít k zamítnutí a dále soud nevidím jako řešení protože si myslím, že to není pro ně frekventovaná problematika
Velmi prosím o rychlou odpoved zbývá mi už jen
několik dní na reakci Děkuji mnohokrát

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak vzít zpět žádost o důchod pomocí námitky?

Pokud chce vzít žadatel o důchod svoji žádost zpět, správně by to skutečně měl provést v rámci námitky – § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.. Nicméně ČSSZ si je vědoma, že povědomí o této skutečnosti není mezi veřejností příliš velké (řekl bych téměř nulové), a proto, i když napíšete “běžné” zpětvzetí, ČSSZ ho akceptuje:

Dne …… jsem na OSSZ …… uplatnil žádost o předčasný starobní důchod. Tímto tuto žádost beru zpět.

Důvody, které vás ke zpětvzetí žádosti vedou, ČSSZ nezajímají a nikdo je nezkoumá. Pokud chcete být skutečně formální, můžete uvést:

Podávám námitku proti rozhodnutí ČSSZ ze dne ……, čj. …… Ihned poté beru svoji žádost o předčasný starobní důchod, uplatněnou dne ….. na OSSZ ……, zpět.

Opakuji, že ČSSZ důvod zpětvzetí žádosti nezajímá a nezkoumá ho a to ani v případě, že postupujete správně v rámci námitkového řízení. ČSSZ stačí jakýkoliv “papír”, ze kterého bude patrné, že chcete vzít žádost zpět. Důležité je především stihnout vše do 30 dnů od převzetí rozhodnutí.

Nad rámec tohoto dotazu vás musím upozornit, že ČSSZ vám v rámci jednoho řízení nebude provádět “alternativní výpočty”. Postup je takový, že v žádosti o důchod si můžete požádat o vyloučení zákonem specifikované doby – § 83 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. Do 30 dnů od převzetí rozhodnutí můžete požádat, aby se daná doba nevylučovala a po obdržení dalšího rozhodnutí máte ještě jednu možnost opět požádat o vyloučení doby – § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb..