Výchovné pro vdovce při úmrtí matky dětí v jejich 13 a 15 letech

Otázka:

Dobrý den, můj otec narozený 1950 pobírá starobní důchod, po úmrtí matky v roce 1989 se o nás staral sám do naší zletilosti. Ročník narození můj je 1974 a bratra 1976, má nárok na výchovné, když se o nás staral po dobu 5 let sám do zletilosti a předtím s matkou společně? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výchovné pro vdovce při úmrtí matky dětí v jejich 13 a 15 letech

To je nyní velké téma, které se řeší. Nárok na výchovné má pouze jedna osoba a to ta, která se na výchově dětí podílela v největším rozsahu. Předpokládám, že váš otec obdržel od OSSZ výzvu (pokud si již o výchovné požádal), ve které se má vyjádřit k otázkám, které jsou ve výzvě uvedeny. Podle okolností daného případu pak bude o nároku na výchovné rozhodováno. Pokud však nebude zřejmé, že otec pečoval ve větším rozsahu už před úmrtím vaší matky a ovlivnilo mu to jeho pracovní kariéru, nebude mu zřejmě výchovné přiznáno.