Výchovné, když bývalá manželka zemřela

Otázka:

dobrý den … mám sepsanou žádost o důchod bez výplaty s…. žádostí o výchovné o děti … (jsem muž ) . Bývalá manželka již zemřela . Žádost byla akceptována, ale s tím, že mi nejspíše přijde buď rovnou zamítnutí výchovného, nebo …doplnění toho, že jsem se já převážně staral o děti a ne bývalá paní. Ale s tím, že berou jako relevantní například rozhodnutí soudu o svěření do péče mě , jinak to stejně zamítnou . /což nemám, rozvedli jsme se až po plnoletosti dětí / . Setkali jste se s tím a obecně – dá se s tím mimo …rozhodnutí o svěření do péče – cokoliv dělat ? děkuji,

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výchovné, když bývalá manželka zemřela

Nárok na výchovné má pouze jeden z rodičů a to ten, který o dítě pečoval ve větším rozsahu a jemuž péče o dítě více ovlivnila jeho pracovní kariéru. Úmrtí rodiče po dosažení zletilosti dětí není pro toto hodnocení rozhodující.

Pokud manželka zemřela až po dosažení zletilosti dětí a v době do zletilosti se péče o děti nijak neřešila (např. soudně), ČSSZ přepokládá, že ve větším rozsahu pečovala žena a výchovné vám nepřizná, leda byste doložil, že jste ve větším rozsahu o děti pečoval vy. Pokud k tomu žádný doklad nemáte, nebude vaše žádost úspěšná.