Výchovné a rozvod manželů v 10 letech dítěte

Otázka:

Dobrý den. Co znamená péče v největším rozsahu? O dítě pečují oba manžele ,manžel pracuje a manželka na mateřské taky pracuje doma. Pak se rozvedou, dítě je v 10 letech přisouzeno otci, který pečuje o dítě do zletilosti , ale žena má nárok na výchovné i když s dítětem žila 10let a otec celých 18. I když platila výživné, ale to je vše. To mi připadá, jak by těch 10let žila bez manžela a proto má automatický nárok na výchovné.
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výchovné a rozvod manželů v 10 letech dítěte

V tomto případě v největším rozsahu pro účely výchovného pečovala matka dítěte, protože jí bude hodnocena výchova do 10 let (§ 32 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. – znění od 01.01.2023), vám až od 10 let, navíc ve vyšším věku.

Obecně se dá asi shodnout na tom, že péče o např. tříleté dítě je náročnější než o dítě např. patnáctileté a o malé děti se rozhodně více starají ženy než muži. Nikdo na ČSSZ nebude (protože to není reálné) zjišťovat, jak probíhala péče o děti před desítkami let. Bude se vycházet z dokladů, které žadatel předloží – např. rozsudky soudu, doklady o pobírání mateřské/rodičovské apod. Do svěření dítěte do výchovy otce se bude vycházet z domněnky, že ve větším rozsahu pečuje žena, od svěření dítěte do výchovy otce, bude ve větším rozsahu pečovat muž. Vaše žena pečovala ve větším rozsahu po dobu 10, vy jste pečoval ve větším rozsahu 8 let. Nárok na výchovné bude mít žena.

Otázka doplněna:

Děkuji za odpověď. Myslím si, že ty nastavené roky jsou zcela zbytečné, protože mám pocit , že se vychází z toho , že žena porodí dítě a tím je vše vysvětleno. To znamená, že rozvedené ženě stačí při žádosti o důchod fakticky vychovávat dítě 10let. Pak jen přihlásit při odchodu do důchodů počet dětí a vše je vyřízeno. Můj dotaz: Proč není rozsah péče nastaven do konce ukončení studii( 26 let). Jinak, malé děti malá starost a velké děti velká starost. Hezký den.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Ano, pokud bude žena pečovat o dítě do 10 let, bude jí i náležet výchovné. To byl i důvod, proč byla tato právní úprava zavedena – zvýšit starobní důchody ženám.

Já jsem tento zákon nepsal, takže otázka, proč je v něm právě takové ustanovení, není v mém případě mířena správně. Předpokládám, že se vychází ze zvyklosti, kdy se výchova dítěte po desítky let sleduje do dosažení zletilosti a už přes 30 let platí, že je k výchově přihlédnuto, pokud péče trvala alespoň 10 let – § 15 odst. 1 vyhlášky č. 149/1988 Sb. – znění od 22.09.1988