Jakým způsobem dokládá žena, že pečovala o dítě manžela žijící ve společné domácnosti?

Otázka:

Jakým způsobem dokládá žena že pečovala o dítě manžela žijící ve společné domácnosti? manželství vzniklo v r. 1992 a rozvod proběhl v r. 2002

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jakým způsobem dokládá žena, že pečovala o dítě manžela žijící ve společné domácnosti?

Péče o dítě se v tomto případě prokazuje rodným listem dítěte, oddacím listem a v případě, že péče netrvala do zletilosti (18 let dítěte), pak i rozsudkem o rozvodu. Dále pokud bylo dítě svěřeno do péče manžela (běžně při rozvodu s předchozí ženou), pak i rozsudek o této skutečnosti.