Valorizace předčasného důchodu bez výplaty při pobírání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den, požádal jsem si o předčasný starobní důchod s odloženou výplatou k 1.6.2023 a zároveň v současnosti pobírám invalidní důchod I. stupně a jsem zaměstnán. Zajímá mě, jak je to s valorizacemi od 1.6. 2023. Pokud budu mít předčasný důchod s odloženou výplatou, tak se mně budou valorizace dopočítávat do doby požádání o vyplácení, nebo do doby řádného odchodu do důchodu. Přitom se mně bude valorizovat do té doby invalidní důchod. Jak se vypočítá výše valorizací od 1.6.2023 pak, až budu žádat o vyplácení předčasného důchodu před řádným termínem odchodu do důchodu, či v termínu s ohledem na valorizace invalidního důchodu. Nebude moje valorizace nižšího invalidního důchodu mít negativní vliv na posouzení valorizací pro výpočet starobního důchodu?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Valorizace předčasného důchodu bez výplaty při pobírání invalidního důchodu

Pobírání invalidního důchodu na principu dovalorizování předčasného důchodu přiznaného bez výplaty (který vysvětluji zde) nic nemění. Nyní vám bude vyplácen invalidní důchod, který bude standardně valorizován. Pokud si později necháte přiznat výplatu předčasného důchodu, bude jeho výše upravena za dobu výdělečné činnosti a takto přepočtený důchod bude zpětně dovalorizován – ve vašem případě bude zvýšen o mimořádnou valorizaci z června 2023 a všechny následující, které budou k předčasnému důchodu náležet.