Mám ID 1. stupeň a do starobního důchodu mám odejít 31. 7. 2022. Jak to bude s valorizací?

Otázka:

Od 1.12.2021 jsem na ÚP, mám ID 1.stupeň a do starobního důchodu mám odejít 31.7.2022. V 6/2022 má být mimořádná valorizace. Bude pro mě výhodnější odejít do předčasného důchodu 2.5.2022, nebo mám počkat na řádný důchod. Jak to bude v tomto případě s valorizací ID, předčasného a řádného důchodu? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám ID 1. stupeň a do starobního důchodu mám odejít 31. 7. 2022. Jak to bude s valorizací?

Nárok na mimořádnou valorizaci budou mít všichni důchodci, kteří budou mít přiznán důchod před 1. 1. 2023. Nemá tedy smysl odcházet do předčasného důchodu. To se bude týkat i vás po změně přiznaného důchodu z invalidního na starobní.

Nicméně podmínky mimořádné valorizace zatím schváleny nebyly, protože pro ni zatím nebylo dosaženo zákonem vyžadovaných kritérií, takže vycházím z toho, jak se mimořádné valorizace dělaly v minulosti (a jak je to i logické). Ihned, jak budou podmínky přesně známé, zveřejním je v článku o valorizaci.

Upozorňuji, že mimořádná valorizace sníží valorizaci od ledna 2023, takže důchodci sice dostanou zvýšení dříve, ale ve výsledku si nepolepší, protože valorizace v lednu 2023 bude díky mimořádné valorizaci nižší, než by byla, kdyby mimořádná valorizace nebyla.