V žádosti o předčasný důchod bych uvedl datum 31. 12. 2022 a současně bych požádal o uvolnění odložené výplaty k 1. 1. 2023

Otázka:

Dobrý den,
do konce roku 2022 chci podat žádost o předčasný starobní důchod, výpočet dle podmínek v roce 2022 s odloženou výplatou do roku 2023.
V zaměstnání ukončím pracovní poměr výpovědí s klasickou 2 měsíční výpovědní lhůtou, tj. budu zaměstnán do 31.12.2022 včetně (zaměstnavatel mě nechce uvolnit dříve na dohodu).
V žádosti o předčasný důchod bych uvedl datum pro přiznání důchodu 31.12.2022 ( je možno i dříve, např. 23.12.2022 ?) a současně bych požádal o uvolnění odložené výplaty k 1.1.2023. Od 1.1.2023 bych tedy chtěl pobíral předčasný starobní důchod a dále již nepracovat.
Jde mi čistě o posouzení správnosti tohoto postupu, ne o jeho výhodnost.
Děkuji Vám za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V žádosti o předčasný důchod bych uvedl datum 31. 12. 2022 a současně bych požádal o uvolnění odložené výplaty k 1. 1. 2023

Vámi popisovaný postup je správný i výhodný. Datum přiznání předčasného důchodu musí spadat do roku 2022 a je zcela jedno, zda je to 23. 12. nebo 31. 12. 2022. Výplatu je pak možné přiznat po skončení výdělečné činnosti. Takto sepsaná žádost je v pořádku.

Otázka doplněna:

Měl bych ještě dotaz k dobrovolnému důchodovému pojištění.
K 31.12.2022 si nechám přiznat předčasný starobní důchod. K tomuto dni dosáhnu 41 let a 360 dní pojištění. Chtěl bych si doplatit 5 dnů pomocí dobrovolného důchodového pojištění, abych dosáhl na 42 let pojištění. Mám dotaz, zda to mohu udělat takto.
V informativním osobním listu důchodového pojištění mám uvedeno řádky tohoto typu:
DOBA OD – DO DNY DRUH DOBY
01.01.2003 31.12.2003 365 ND – uchazeč o zaměstnání
01.01.2004 30.04.2004 121 ND – uchazeč o zaměstnání
Pokud jsem to pochopil správně z předchozích dotazů, jedná se o dobu v evidenci Úřadu práce bez pobírání podpory. Takovou dobu by mělo být možné doplatit zpětně.
Přihlásil bych se tedy k dobrovolnému důchodovému pojištění na OS důchodového zabezpečení (před datem podání žádosti o důchod , nebo před datem přiznání důchodu ?). Chtěl bych doplatit zpětně 1 měsíc. Např. vyberu období od 1.1.2004 do 31.1.2004 (dny asi doplácet nepůjdou). Doplatil bych minimální výši pojistného v roce 2022, tj. 2 724,- Kč a získal tak 31 dnů pojištění. To by stačilo i s rezervou na dosažení 42 let pojištění. Po zaplacení bych se z dobrovolného důchodového pojištění zase odhlásil. Je v uvedeném případě tento postup možný?
Děkuji Vám za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, jedná se o dobu evidence na úřadu práce bez podpory a tuto dobu můžete zpětně doplatit pomocí dobrovolného důchodového pojištění. Doba evidence na ÚP před 55 rokem se hodnotí v rozsahu jednoho roku, ale hodnotí se poslední rok. Pokud už jste následně na ÚP bez podpory nebyl, zhodnotí se vám jako náhradní doba období od 1. 5. 2003 do 30. 4. 2004. Doplaťte si tedy dobu před 1. 5. 2003. Je možné se přihlásit i pouze na zvolený počet dní v měsíci, ale pojistné bude stále stejné, takže si doplaťte celý kalendářní měsíc.

Pokud chcete doplatit konkrétní období v minulosti, nepostupuje se tak, že se přihlásíte, doplatíte a následně odhlásíte. Přihláška bude napsaná na přesné období od – do a následně už se neodhlašujete.