Pokud na OSSZ sepíšu uplatnění nároku, budu mít pak předčasný důchod přiznaný za podmínek roku 2022?

Otázka:

Do řádného důchodu mohu odejít v r.2023.Na OSSZ jsem 2.11.2022 byla podat ŽÁDOST o předčasný důchod s odkladem výplaty důchodu “zamítačku”,protože chci pracovat do června 2023.Místo žádosti byl se mnou sepsán tiskopis: Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění a to s tím,že mám formální žádost o přiznání důchodu přijít sepsat do konce března 2023.Můj dotaz zní: provedu-li tak,bude mi výše důchodu vypočtena dle podmínek přiznaných letos v roce 2022?tzn.datum 2.11.2022 na tiskopisu Uplatnění nároku na dávku DO vypsaný a potvrzený OSSZ je směrodatný ,“zafixuje mi”podmínky pro výpočet výše důchodu v roce 2023 dle roku 2022?nebo mám trvat na sepsání Žádosti o předčasný starobní důchod do 31.12.2022.Děkuji za odpověď,s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud na OSSZ sepíšu uplatnění nároku, budu mít pak předčasný důchod přiznaný za podmínek roku 2022?

Od toho byl tento formulář vytvořen, abyste mohla žádost o předčasný důchod sepsat zpětně, a aby ČSSZ rozložila současný nápor klientů v čase. Od uplatnění nároku (u vás 2. 11. 2022) máte šest měsíců na sepsání žádosti o předčasný starobní důchod, kdy datum přiznání důchodu bude moci být zpětně až k 2. 11. 2022 (dni uplatnění nároku), tj. za podmínek roku 2022.

Postup s tímto formulářem vysvětluji i v článku o odložené výplatě.